Købsvilkår

Medlemskab hos Fair Fitness er løbende, hvilket betyder, at medlemskabet fortsætter, indtil du selv opsiger det. Opsigelsesvarslet er løbende måned + en måned. Medlemskabet kan til enhver tid opsiges via selvbetjeningsterminalen i dit lokale Fair Fitness center eller i kontaktmenuen på vores hjemmeside.
Hver den 1. i måneden hæver vi dit månedlige kontingent på dit betalingskort. Beløbet dækker medlemskab i den pågældende måned. Hvis du har en gæld til os vil dette beløb blive opkrævet sammen med den ordinære opkrævning.
Alle Fair Fitness ydelser er pålagt moms.
Når du tegner medlemskab hos os accepterer du, at dine kreditkortoplysninger gemmes hos vores betalingstjenesteudbyder til brug for senere betalinger. Vores udbyder er certificeret af PBS til at opbevare kortoplysninger sikkert.
Du kan når som helst tilbagekalde din godkendelse af, at vi må trække penge fra dit kreditkort. Tilbagekaldelsen fritager dig dog ikke for betaling af skyldige beløb, der så må ske på anden vis efter nærmere aftale.
Hvis du flytter, får nyt betalingskort, får nyt telefonnummer eller ny e-mailadresse skal du hurtigst muligt give os dine nye oplysninger. Dette gøres via kontakt menuen på www.fairfit.dk.. Vi vil dog gerne bede om, at du aldrig sender dine kreditkortoplysninger til os som besked. Vores kontakt manu kan omstille dig til en sikker betalingsside, hvor du kan angive nye kreditkort oplysninger for dit medlemskab.
Vi benytter en skanning af dit fingeraftryk eller et billede af dit ansigt som dit ”adgangskort” til centeret.
Hvis du har købt dit medlemskab via vores hjemmeside, har du 14 dages fortrydelsesret på dit køb. Hvis du fortryder dit køb, skal du blot kontakte os på vores kontakt menu. Oplys et Mobile Pay nummer vi kan tilbageføre til, og alternativt dit registreringsnummer og kontonummer til din bankkonto, hvis ikke du har Mobile Pay. Så tilbagefører vi det betalte beløb inden for 14 dage. Din fortrydelsesret bortfalder dog når du har skannet dit fingeraftryk i centeret, eller du har benyttet ansigtsgenkendelse på skanneren i centeret. Din fortrydelsesret bortfalder dog ikke ved indlæsning af ansigtsbillede ifm. tilmeldig på vores hjemmeside.
Der er ikke altid personale i centeret. Du kan se på opslag i centeret samt på www.fairfit.dk hvornår der MINDST er personale til stede. Du er ALTID velkommen til at stille spørgsmål til personalet, når de er der – Også om brugen af maskinerne.
For at gøre dit ophold i Fair Fitness så sikkert som muligt er hele centeret videoovervåget. I tilfælde af hærværk, tyveri, anmeldelse af vold eller chikane e.l. vil videomaterialet blive overgivet til politiet. Ellers opbevares det i maximalt 30 dage før det slettes. Der er naturligvis ikke videoovervågning på toiletter, bade- og omklædningsrum
Du må på intet tidspunkt lukke andre ind i centeret, uanset om personen er medlem eller ej. Gør du dette, kan det koste dig et kontrolgebyr på kr. 750 pr. person pr. gang og du risikerer bortvisning.
Undtaget fra denne regel er dog egne børn op til 10 år, der skal opholde sig i vores caféområde, mens du træner. Børn må på intet tidspunkt opholde sig på trænings arealerne.
Fair Fitness forbeholder sig retten til at opsige dit medlemskab med omgående virkning uden begrundelse. Det er naturligvis ikke i vores interesse at gøre det, men forbeholdet er f.eks. tiltænkt tilfælde, hvor et medlems opførsel er helt uforenelig med vores opfattelse af, hvordan en normal og acceptabel opførsel er.
Al færdsel i centeret sker på eget ansvar.
Der er skabe i omklædningsrummene, hvor du skal opbevare dine ting mens du træner. Vi anbefaler, at du medbringer en hængelås til dit skab og låser skabet under træning. Fair Fitness bærer ikke noget ansvar for tab grundet tyveri eller tingsskade. Du skal huske at tømme dit skab og tage din hængelås med dig efter træning. Aflåste skabe klippes op og tømmes uden ansvar.
Du forpligter dig til at lade dig teste for doping, hvis uvildige repræsentanter fra Anti Doping Danmark forlanger det. Nægter du at lade dig teste, bliver det betragtet som en positiv prøve. En positiv prøve medfører at medlemskabet ophører med øjeblikkelig virkning.
Hvis du ser tegn på hærværk, tyveri, misbrug e.l. beder vi dig oplyse os om det hurtigst muligt så vi kan få sikret videooptagelserne for det berørte område.
Vi er meget interesserede i din mening. Hvis du under din brug af centeret får en god idé må du meget gerne skrive til os eller tage fat i os i centeret.
Såfremt du har en gæld til os som er mere end 30 dage gammel og vi har sendt dig mindst 2 rykkere, risikerer du at dit medlemskab opsiges og at du omgående opkræves for medlemskabet i opsigelsesperioden.
Med venlig hilsen
Fair Fitness
www.fairfit.dk