GDPR

PERSONDATAPOLITIK

Når du melder dig ind i Fair Fitness, gemmer vi oplysninger om dig. Vi gemmer kun de oplysninger, der er nødvendige for at du kan komme ind i centrene, for at vi kan opkræve medlemskontingent samt for at kunne levere yderligere tjenester, som du har bedt om. Vi bruger ikke data til formål, som ikke er nødvendige for at overholde vores aftale med dig eller til formål, som du ikke selv har bedt om eller selv har accepteret.

Vi gemmer dine data i op til 6 år efter udløbet af dit medlemskab jf. Regnskabslovens bestemmelser om opbevaringspligt af bilag.

Som registreret hos os har du ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, ret til at bede om at få visse af dine oplysninger slettet samt ret til at få rettet urigtige oplysninger

Du har ved indmeldelsen givet et forudgående, frivilligt, specifikt, informeret og udtrykkeligt samtykke til, at vi opbevarer biometriske data om dig (skabelon ud fra dit ansigtsbillede til ansigtsgenkendelse). Registreringen sker for at undgå misbrug af adgang, da vores centre er ubemandede og vi derfor ikke kan tjekke billeder af medlemmer på medlemskort. Biometriske data er omfattet af Dataforordningens Artikel 9.

Du kan når som helst tilbagekalde din tilladelse til at vi opbevarer biometriske oplysninger om dig.

Biometriske data bliver automatisk slettet dagen efter, at dit medlemskab er ophørt.

Fair Fitness bruger databehandlere og underdatabehandlere, med hvilke der er tegnet databehandleraftaler og vi og vore databehandlere har beskrevne tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der bliver revideret årligt, for at sikre dine data.

DINE RETTIGHEDER

Du har efter GDPR en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger, herunder ret til indsigt i dine personoplysninger, ret til at få ændret ukorrekte oplysninger, ret til at få slettet oplysninger, ret til at få begrænset oplysninger, ret til dataportabilitet, ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, samt ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig.

Hvis hele eller dele af behandlingen af dine personoplysninger er baseret på et samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Ønsker du at udøve dine rettigheder, eller har du spørgsmål/klager angående vores behandling af dine personoplysninger, kan du til enhver tid kontakte os på kontakt@fairfit.dk.

DATABEHANDLER

Fair Fitness Administration IVS er ansvarlig for behandlingen af dine data. Du kan skrive til os på kontakt@fairfit.dk

VIDEOOVERVÅGNING

I kriminalitetsforebyggende øjemed videoovervåger vi træningsområderne og indgangsområderne i vores centre. I tilfælde af en konstateret kriminel handling kan videomateriale blive overleveret til politiet. Ikke overleveret materiale bliver automatisk slettet maksimalt 30 døgn efter optagelsestidspunktet.

COOKIES

På vores hjemmeside bruger vi cookies til indsamling af anonyme statistikoplysninger:

_ga fairfit.dk HTTP (data i 2 år)
_gat fairfit.dk HTTP (Session)
_gid fairfit.dk HTTP (Session)
collect google-analytics.com Pixel (Session)
r/collect doubleclick.net Pixel (Session)

KLAGE

Hvis du mener, at vi har krænket dine rettigheder i forhold til dine persondata, kan du klage til: Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København, Tlf. +45 33 19 32 00, email: dt@datatilsynet.dk