Fairfit Try & Buy

Fairfit Try & Buy – Salg af udstyr til private

Mange vil kunne nikke genkendende til diverse tv-shops, og ikke mindst de mange beretninger om skuffende produktoplevelser. Et produkt skaber fantastiske resultater alt imens, at det synes nemt og intuitivt i anvendelse – på tv. Dagen kommer hvor du står med produktet mellem egne hænder, og din oplevelse af produktet er pludselig en noget anden end den, du så på tv.

Fitness- og træningsudstyr er om noget produkter, hvor brugeren er fysisk involveret – det er deres grundlæggende funktion og formål. Derfor er det også kun rimeligt, at den potentielle køber har mulighed for at prøve udstyret under virkelighedsnære forhold – og hvad kunne være mere virkelighedsnært en et aktivt fitness center, når der er fitness- og træningsudstyr på dagsordenen?

Vores primære virke er at tilbyde fitness- og træningsfaciliteter i dertil indrettede fitness centre, og samtidig erkender vi interessen for udstyr til træning i privaten. Om du vælger at træne i et fitness center, i privaten, eller en kombination – målet er fælles, fitness og velvære, og netop det er hvad vi i Fair Fitness arbejder hårdt for at udbrede.

Således har vi med åbningen af vores nyeste afdeling i Vordingborg introduceret konceptet Fairfit Try & Buy – et koncept der fremadrettet udbredes til en række af vores øvrige afdelinger. Konceptet tjener i al sin enkelthed, at den købsinteresserede har mulighed for grunding gennemprøvning af varen inden, at købsbeslutningen tages.

Ønsker du at vide mere, kig forbi din lokale Fairfit Try & Buy afdeling eller skriv til os på kontakt@fairfit.dk. I emnefeltet bedes du skrive Fairfit Try & Buy.